SER-Zeeland

De SER-Zeeland heeft tot doel om de (provinciale) overheid op sociaal-economisch terrein te adviseren door:

  • het gevraagd en uit eigen beweging uitbrengen van adviezen aan overheden,
  • het plegen van overleg met overheden en andere in aanmerking komende organisaties,
  • het ontwikkelen van initiatieven.


Korte foto-impressie van de inspiratiebijeenkomst over duurzame energieopwekking en energiebesparing op woensdag 11 maart 2015 in Middelburg.

Pagina 1 van 12  > >>

27 juni 2016

Onlangs heeft de commissie Balkenende haar rapport uitgebracht over de mogelijkheden om de economische structuur en de werkgelegenheidssituatie in Zeeland te verbeteren. SER-Zeeland vindt dat dit rapport een goede basis biedt om vanuit Zeeland aan de slag te gaan met het stimuleren van de economie. Volgens SER-Zeeland heeft de commissie Balkenende de urgentie van de economische problematiek echter onderschat. Er is alle aanleiding om meteen al alle zeilen bij te zetten. Verder is SER-Zeeland van mening dat de commissie onvoldoende aandacht besteedt aan de werkloosheidsproblematiek in Zeeland en blijft het onduidelijk of het acties en maatregelen, die de commissie voorstelt, voldoende arbeidsplaatsen opleveren.

21 juni 2016

De omschakeling van de huidige lineaire economie naar een circulaire economie is niet alleen goed voor het milieu, maar biedt ook kansen voor het Zeeuwse bedrijfsleven. In een circulaire economie is er geen afval meer, maar worden afvalstoffen opnieuw als grondstoffen gebruikt voor andere producten, met andere woorden kringlopen worden gesloten. Zeeuwse ondernemers spelen al in op deze trend en hergebruiken steeds vaker (schaarse) grondstoffen. SER-Zeeland adviseert de Zeeuwse overheden om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren en hieraan in het economisch beleid meer aandacht te schenken. Zeeland dient op het gebied van de circulaire economie een vooraanstaande positie in te nemen. Dat biedt economische kansen en kansen op meer werkgelegenheid en onderstreept het imago van Zeeland als dynamische en duurzame regio.