Organisatie

Oprichting
Begin 2009 is besloten om de Sociaal-Economische Consultatiegroep Zeeland (SECG) te verzelfstandigen. Na een intensieve voorbereidingsperiode heeft de oprichtingsvergadering van de Sociaal-Economische Raad Zeeland (SER-Zeeland) op dinsdag 16 juni 2009 plaatsgevonden.
Tijdens deze eerste vergadering zijn onder meer:

  • de statuten van de stichting SER-Zeeland vastgesteld,
  • de voorzitter, twee vice-voorzitters, de penningmeester en de secretaris benoemd,
  • het Werkplan 2009 – 2010 en de Begroting 2009 – 2010 goedgekeurd.

De formele oprichtingsdatum van de SER-Zeeland is 10 juli 2009.

Doelstelling SER-Zeeland
De SER-Zeeland heeft tot doel om de (provinciale) overheid op sociaal-economisch terrein te adviseren door:

  • het gevraagd en uit eigen beweging uitbrengen van adviezen aan overheden,
  • het plegen van overleg met overheden en andere in aanmerking komende organisaties,
  • het ontwikkelen van initiatieven.