Adviezen

Vanaf 2010 heeft SER-Zeeland de volgende adviezen uitgebracht:

 


Alle adviezen zijn uitgebracht aan het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland.
Enkele adviezen zijn ook uitgebracht aan de colleges van B&W van de Zeeuwse gemeenten.