Actueel

<< <  Pagina 5 van 5

04 november 2011

Versterking van de Zeeuwse economie is nodig om de groei van de welvaart en van het welzijn in Zeeland in de pas te laten lopen met andere regio’s. Door de huidige economische situatie zullen daarvoor alle zeilen bijgezet moeten worden. In het nieuwe provinciale Omgevingsplan zal aan het bedrijfsleven (milieu-)ruimte geboden moeten worden om te groeien.

10 september 2010
SER-Zeeland ziet maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) als een belangrijke mogelijkheid voor (meer) duurzame economische groei in Zeeland. Het stimuleren van mvo moet daarom meer zijn dan een doel op zich of een trendy luxe.
02 juli 2010
Zeeland bestaat voor een groot deel uit water en veel van de economische activiteiten in de regio zijn op één of andere manier gekoppeld aan het water (bijvoorbeeld zeehavens, visserij, toerisme en landbouw). Het is daarom een goede zaak dat in het Uitvoeringsprogramma op een integrale wijze naar de kansen en ontwikkelingen in de Zuidwestelijke Delta gekeken wordt.
28 mei 2010
Zeeland is een provincie die bij uitstek geschikt is om bedrijfsmatige activiteiten op het gebied van de groene economie te stimuleren. De brede diversiteit van sectoren, die samen nodig zijn voor de biobased economy, zijn in Zeeland in ruime mate aanwezig.
19 februari 2010
De SER-Zeeland onderschrijft dat in de komende jaren de bevolkingssamenstelling in Zeeland aanzienlijk zal veranderen. Er zal niet alleen sprake zijn van een vergrijzing en een ontgroening van de Zeeuwse bevolking, maar voor het bedrijfsleven is vooral van belang dat op korte termijn de beroepsbevolking in absolute zin zal afnemen.